841

Liczba klientów, którzy skorzystali z naszych kursów


Poniżej możesz dokonać zapisu na pełny kurs on-line podając adres e-mail i klikając przycisk ” Kup dostęp”. Następnie zostaniesz poinformowany o rozpoczęciu “Zamówienia z obowiązkiem zapłaty” i poproszony o wypełnienie formularza zapisu oraz dokonanie płatności za pomocą ponownego przycisku “Kup dostęp”. Po dokonaniu płatności otrzymasz indywidualny kod – token umożliwiający wejście do pokoju webinarowego, gdzie odbywać się będą nasze kolejne spotkania on-line.

 

 

opłać dostęp do kursu on-line poprzez Przelewy24

Kup dostęp*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz mojego nieletniego dziecka przez firmę DABCreation, będącą Administratorem podanych danych, organizującą między innymi kursy programowania on-line dla dzieci i młodzieży pod nazwą Robomania kursy on-line. Podane dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zgłoszenia i zapisu dziecka na kurs on-line oraz zawarcia i wykonania umowy o świadczenie odpłatnych usług drogą elektroniczną. Firma DABCreation informuje,że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.),mają Państwo prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania, zażądania zaprzestania przetwarzania oraz zażądania ich usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia realizację usług dostępnych w serwisie. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych zawarte są w naszej Polityce Prywatności *Akceptuję Regulamin uczestnictwa w kursie on-line Regulamin *Wyrażam zgodę na przekazywanie mi drogą elektroniczną, w tym za pośrednictwem podanego przeze mnie adresu poczty elektronicznej oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, informacji na temat wybranego kursu on-line oraz powiązanych z nim innych kursów organizowanych przez firmę DABCreation. Brak zgody uniemożliwia realizację usług dostępnych w serwisie. Wyrażam zgodę na wykonanie umowy w całości oraz dostarczenie mi treści cyfrowej w postaci rozpoczęcia zamawianego kursu on-line przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Jestem świadomy, że w ten sposób tracę prawo do odstąpienia od umowy.

BUY NOW