poziom III Programista profesjonalista

“PROGRAMISTA PROFESJONALISTA”:

  • zaawansowane warsztaty programistyczne – profesjonalny kurs programowania (poziom III),
  • wiek uczestników – od 14 do 17 lat,
  • wymagany wcześniejszy kontakt z nauką programowania!,
  • wymiar czasowy- 1 raz w tygodniu – 2 godziny zajęć warsztatowych, 
  • czas trwania: przez 2 semestry tj. 10 miesięcy w roku szkolnym,
  • godziny popołudniowe (zwykle 17.30 -19.30 lub 18.00-20.00).
  • grupy max. 10- 12 osobowe.
  • koszt warsztatów 250 zł/miesiąc – opłata stała, zryczałtowana.

W programie: 

  1. Pierwsze półrocze:
  • podstawy i architektura RPi 1/2/3
  • instalacja systemu Raspbian i wstępna konfiguracja
  • podstawy pracy w systemie Linux, obsługa konsoli
  • edytory tekstów, konsola cd.
  • dostęp zdalny VNC, SCP, klucze RSA
  • kamera, zdjęcia, transmisja obrazu
  • podstawy GPIO, skrypty Bash i Python
  • PWM, wejścia, skrypty z kamerą
  • czujnik temperatury DS18B20
  • taśmy WS2812 i zabawa kolorem
  • sterowanie silnikami Lego i obsługa czujników EV3                                 
     
    2. Drugie półrocze:
  • RaspberryPi;
  • podstawy środowiska Arduino oraz przegląd dostępnych wersji,
  • podstawy programowania C/C++, porty I/O, zmienne,
  • instrukcje warunkowe, różne typy pętli i ich zastosowanie,
  • UART komunikacja z PC,
  • Przetwornik ADC / DAC,
  • PWM, serwomechanizmy, regulacja natężenia światła LED,
  • popularne biblioteki do Arduino,
  • Sterowanie wyświetlaczem tekstowym LCD 2×16,
  • Sterowanie silnikami DC,
  • czujnik odległości HC-SR04 i jego zastosowanie,
  • wprowadzenie do IOT oraz 
  • całe mnóstwo atrakcji na zajęciach dla prawdziwych “profesjonalistów”! 
  • dla najlepszych przewidziane dodatkowe nagrody specjalne – wycieczka do parku robotów KUKA College Katowice! 
  • ZAKODUJ SIĘ Z NAMI PROFESJONALNIE NA PRZESZŁOŚĆ! ZOSTAŃ PROGRAMISTĄ PROFESJONALISTĄ!  
ZAPISY