Regulamin

REGULAMIN KONKURSU „ROBOMANIAK ”

 1. Organizatorem konkursu „ROBOMANIAK” jest firma DABCreation Adam Błaszczyk, o następujących danych: NIP 6342381764, REGON: 272235956, tel: 730-999-823, adres e-mail: info@robomania.pl.
 2. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci w wieku od 6 do 13 lat, za wyrażeniem zgody rodziców/opiekunów prawnych, zamieszkujące miasta Katowice i Mysłowice lub/i ich nieodległe okolice.
 3. Konkurs zostaje ogłoszony w dniu 20 lutego 2017 r. i trwa nieprzerwanie przez okres 2 miesięcy, do dnia 20 kwietnia 2017 r., do godz.24.00.
 4. Aby wziąć udział w konkursie należy spełnić następujące warunki:

  Wypełnić wraz z rodzicem/opiekunem prawnym formularz zgłoszeniowy znajdujący się na naszej stronie internetowej robomania.pl w zakładce KONKURS “ROBOMANIAK” – Konkurs


  Sprawdzić poprawność zawartych w formularzu wymaganych danych osobowych, by formularz nie został odrzucony,


  Zamieścić zdjęcie zbudowanego przez siebie Legorobota (tylko z klocków LEGO) z wizerunkiem własnej osoby na zdjęciu,


  Udzielić odpowiedzi na zawarte w formularzu pytanie konkursowe z zakresu robotyki,


  Wybrać i zaznaczyć miejsce, w którym dziecko chciałoby uczestniczyć w warsztatach z legorobotyki, gdyby wygrało jeden z trzech 20% bonów rabatowych na udział w legowarsztatach, dostosowanych do wieku uczestników.


  Rodzic/opiekun prawny wysyła kompletny formularz zgłoszeniowy poprzez naciśnięcie klawisza Wyślij znajdującego się na końcu formularza, nie wcześniej jednak niż po zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu, zaznaczeniu jego Akceptacji oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu w celu zgłoszenia udziału dziecka oraz w celu rozstrzygnięcia niniejszego konkursu.


 5. Rodzic/opiekun prawny może wysłać tylko jeden formularz zgłoszeniowy, który dotyczący udziału jednego swojego dziecka.
 6. Wysłanie kompletnego formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zgłoszeń, które nie są związane z tematyką niniejszego konkursu.
 8. Nagrodą główną w konkursie „ROBOMANIAK” są trzy, stałe 20% bony rabatowe na udział w warsztatach z legorobotyki, organizowanych przez firmę DABCreation Adam Błaszczyk w wybranych placówkach na terenie miasta Katowice i Mysłowice.
 9. Nagrodami dodatkowymi dla uczestników 10-ciu dodatkowo wyróżnionych prac są wybrane gadżety reklamowe warsztatów z legorobotyki Robomania.
 10. Bony rabatowe otrzymają trzej uczestnicy konkursu, których prace ocenione zostaną jako najbardziej interesujące.
 11. Gadżety reklamowe otrzymają natomiast trzej zwycięzcy konkursu oraz dziesięciu uczestników, których prace otrzymały wyróżnienia.
 12. W celu oceny prac uczestników, Organizator powoła w dniu rozstrzygnięcia konkursu tj. 20 kwietnia 2017 r., komisję, która wyłoni 3 zwycięzców konkursu „ROBOMANIAK” oraz autorów dziesięciu prac dodatkowo wyróżnionych.
 13. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej robomania.pl w dniu 21 kwietnia 2017 r. o godz. 12.00
 14. Zwycięzcy konkursu ponadto zostaną poinformowani drogą e-mailową i/lub telefoniczną o swojej wygranej i jednocześnie zostaną wpisani na listę uczestników warsztatów z legorobotyki, organizowanych w semestrze wrzesień- luty 2017, z 20 % stałą zniżką cenową, przez cały okres trwania warsztatów.
 15. Po rozstrzygnięciu konkursu Organizator nabywa w sposób nieodpłatny prawa autorskie do nagrodzonych prac i zastrzega sobie prawo do ich wykorzystania w celach promocyjno-marketingowych
 16. Dane osobowe uczestników konkursu „ROBOMANIAK” przetwarzane będą za wyrażoną zgodą rodziców/opiekunów prawnych dzieci biorących udział w konkursie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie tych danych osobowych jest dobrowolne, a rodzic posiada prawo wglądu do tych danych oraz do ich poprawiania.
 17. Nie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w niniejszym konkursie.
 18. Niniejszy Regulamin konkursu „ROBOMANIAK” dostępny jest do wglądu na stronie robomania.pl w zakładce KONKURS “ROBOMANIAK” – Regulamin.

 

Życzymy udanej zabawy!