Regulamin

Regulamin wypożyczania zestawów klocków

LEGO® MINDSTORMS ®EV3 31313 , LEGO®WeDo® 2.0, LEGO®BOOST® 17101

 

 1.  Właścicielem wypożyczalni zestawów klocków LEGO® MINDSTORMS ®EV3 31313 , zestawów klocków LEGO®WeDo® 2.0  oraz zestawów LEGO®BOOST® 17101  jest firma DABCreation Adam Błaszczyk, NIP 6342381764, REGON: 272235956, tel: 730-999-823, adres e-mail: info@robomania.pl.
 2. Przeznaczenie wiekowe  oferowanych zestawów klocków podane jest  przez producenta i bezwzględnie przestrzegane przy doborze zestawu do wypożyczenia.
 3. Całkowitą odpowiedzialność za opiekę nad dzieckiem podczas zabawy klockami ponosi rodzic/opiekun prawny dziecka.
 4. Złożenie zamówienia na wypożyczenie zestawu klocków w pierwszym kroku polega na wypełnieniu i poprawnym wysłaniu formularza zgłoszeniowego, który znajduje się  na stronie www.robomania.pl w zakładce WYPOŻYCZALNIA – Formularz zamówienia lub czasowo w reklamie kontaktowej wypożyczalni na portalu społecznościowym Facebook.
 5. W formularzu podajemy dane osobowe, objęte polityką prywatności firmy, niezbędne do złożenia zamówienia: Imię i nazwisko osoby wypożyczającej – tylko osoby pełnoletniej, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego; wybieramy dogodny adres odbioru klocków, wybieramy rodzaj interesującego nas zestawu oraz czas wypożyczenia.
 6. Firma nie prowadzi wysyłki zestawów klocków.
 7. Ponadto w formularzu wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych tylko w celu realizacji zamówienia w Wypożyczalni oraz po zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu zaznaczamy pole „ Zapoznałem/łam się i akceptację treść Regulaminu Wypożyczalni.
 8. Wypożyczenie zestawu w drugim kroku polega na wpłaceniu łącznej kwoty kaucji zwrotnej oraz zgodnej z Cennikiem Wypożyczalni (dostępnym w zakładce WYPOŻYCZALNIA- Cennik) opłaty za wypożyczenie w formie przelewu na podany numer konta bankowego:  44 1050 1676 1000 0092 0055 4823.
 9. Ostateczny koszt wypożyczenia zestawu klocków stanowi suma wartości kaucji zwrotnej oraz kwoty wypożyczenia klocków.
 10. Odbiór zestawu odbywa się w wybranej lokalizacji, osobiście i jest możliwy dopiero po zaksięgowaniu całościowej kwoty wypożyczenia (kaucja+ kwota wypożyczenia) na podanym koncie bankowym.
 11. Cennik wypożyczenia zestawów klocków LEGO® MINDSTORMS ®EV3 31313 , LEGO®WeDo® 2.0  oraz LEGO®BOOST® 17101, zestaw kreatywny w zależności od długości okresu wypożyczenia, to :

a)  wypożyczenie zestawu na okres 3 dni – 65 zł
b)  wypożyczenie zestawu na okres 7 dni – 140 zł

Każdy kolejny dzień przedłużenia okresu wypożyczenia płatny 20 zł

Każdy kolejny tydzień przedłużenia okresu wypożyczenia płatny tylko po 120 zł.

 1. Wartość  kaucji zwrotnej zostaje zdefiniowana, na podstawie rynkowej wartości zestawów, przez firmę DABCreation na kwotę:
  1. LEGO® MINDSTORMS ®EV3 31313 – kwota 1500 zł = wartość kaucji zwrotnej
  2. LEGO®WeDo® 2.0– kwota 800 zł = wartość kaucji zwrotnej.
  3.  LEGO®BOOST® 17101, zestaw kreatywny  – kwota 600 zł = wartość kaucji zwrotnej
 2. Kaucja podlega zwrotowi na konto wypożyczającego do 3 dni roboczych po oddaniu kompletnego zestawu klocków.
 3. Na miejscu odbioru zestawu Wypożyczający podpisuje z Wypożyczalnią pisemną umowę wypożyczenia.
 4. Przed przekazaniem zestawu wypożyczającemu oraz w momencie jego oddania sprawdzona zostaje zgodność z protokołem ilościowym (zdawczo-odbiorczym) wszystkich elementów zestawu klocków (głównych i pobocznych).W przypadku stwierdzenia niezgodności (braków) wypożyczający obciążony zostaje dodatkowymi kosztami rynkowymi zakupienia zagubionych elementów, pobranymi z wpłaconej kaucji zwrotnej.
 5. Zestawy wypożyczane są w opakowaniu zastępczym w postaci plastikowej, podzielonej przegrodami skrzynki. Elementy główne zestawu (kostka brick, silniki, czujniki i kable) umieszczone są w osobnym opakowaniu.
 6. Przed zwrotem zestawu wypożyczający powinien rozebrać zestaw i umieścić klocki w opakowaniach w taki sposób jak je otrzymał.
 7. Zwrócenie klocków nieposortowanych obciążone jest dodatkową opłatą w wysokości 20 zł, pobieraną z kaucji zwrotnej.
 8. Korzystanie z zestawów powinno odbywać się z zachowaniem szczególnej ostrożności oraz zasad higieny tj. tak, aby klocki nie uległy uszkodzeniu, zgubieniu  czy zabrudzeniu.
 9. Jeśli nie jest możliwy zwrot zestawu w uzgodnionym z Wypożyczalnią terminie lub Wypożyczający chce przedłużyć okres wypożyczenia należy każdorazowo skontaktować się telefonicznie z Wypożyczalnią oraz ustalić nowy termin zwrotu zestawu i kwotę dopłaty za zwłokę lub przedłużenie, pobraną z wpłaconej kaucji.
 10. Miejsca odbioru i zwrotu zestawów ze względu na mobilny charakter Wypożyczalni mogą nieznacznie się zmieniać. O każdej takiej zmianie Wypożyczalnia zobowiązuje się poinformować Wypożyczającego przed terminem odbioru lub zwrotu danego zestawu.
 11. Regulamin Wypożyczalni oraz umowa wypożyczenia wraz z załącznikami sporządzona zostaje w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Firma DABCreation jest właścicielem wypożyczalni oraz wypożyczanych zestawów klocków, natomiast nazwy LEGO®, MINDSTORMS®, BOOST® są znakami towarowymi LEGO Group.