poziom trzeci

"PROGRAMISTA PROFESJONALISTA"


zaawansowane warsztaty programistyczne poziom III

 • wiek uczestników od 12 do 17 lat
 • wymagany wcześniejszy kontakt z nauką programowania!
 • wymiar czasowy: 1 raz w tygodniu / 2 godziny zajęć
 • zwykle godziny popołudniowe 17.30 -19.30 lub 18.00-20.00
 • grupy maksymalnie 10 - 12 osobowe
 • koszt warsztatów - 350 zł/miesięcznie - opłata stała, zryczałtowana
 • całkowity czas trwania: 2 semestry tj.10 miesięcy w danym roku szkolnym

W programie pierwszego półrocza:

 • zaawansowany język obiektowy Python
 • pisanie własnych programów w Pythonie
 • tworzenie gier m.in. Arkanoidów w Pythonie
 • instalacja systemu Raspbian i wstępna konfiguracja
 • podstawy i architektura RPi 1/2/3
 • podstawy pracy w systemie Linux, obsługa konsoli
 • edytory tekstów, konsola cd.
 • dostęp zdalny VNC, SCP, klucze RSA
 • kamera, zdjęcia, transmisja obrazu
 • podstawy GPIO, skrypty Bash i Python
 • PWM, wejścia, skrypty z kamerą
 • czujnik temperatury DS18B20
 • taśmy RGB i zabawa kolorem
 • sterowanie silnikami Lego i obsługa czujników EV3

W programie drugiego półrocza:

 • RaspberryPi
 • podstawy środowiska Arduino oraz przegląd dostępnych wersji
 • programowanie mikrokontrolera Arduino
 • podstawy programowania C/C++, porty I/O, zmienne
 • instrukcje warunkowe, różne typy pętli i ich zastosowanie
 • UART komunikacja z PC
 • Przetwornik ADC / DAC
 • PWM, serwomechanizmy, regulacja natężenia światła LED
 • popularne biblioteki do Arduino
 • Sterowanie wyświetlaczem tekstowym LCD 2×16
 • Sterowanie silnikami DC
 • czujnik odległości HC-SR04 i jego zastosowanie
 • wprowadzenie do IOT
 • oraz całe mnóstwo atrakcji na zajęciach dla prawdziwych “profesjonalistów”!
 • Zakoduj się profesjonalnie na przyszłość! Zostań programistą profesjonalistą!

Czas trwania kursu: 10 miesięcy

Wymiar czasowy jednego spotkania: 2 godziny

Koszt warsztatów - 350 zł/miesięcznie


BUY NOW