FORMULARZ ZAPISU


  Imię i Nazwisko uczestnika

  Imię i Nazwisko rodzica/opiekuna

  Adres email

  tel. kontaktowy

  Adres zamieszkania

  Lokalizacja warsztatów

  Poziom kursu:

  Wiek uczestnika

  Treść wiadomości

  UWAGA! Powyższy zapis jest jedynie formą zgłoszenia chęci uczestnictwa w stacjonarnych warsztatach z legorobotyki lub kursach programowania w danej lokalizacji. Pełny zapis następuje dopiero po dokonaniu opłaty rezerwacyjnej zgodnie z pkt. 9 c Regulaminu warsztatów z legorobotyki i programowania "Robomania" zaliczanej w poczet pierwszej opłaty miesięcznej. Niebawem po dokonaniu zgłoszenia elektronicznego otrzymają Państwo szczegółową, e-mailową informację zwrotną dotyczącą płatności oraz realizacji warsztatów. Natomiast po zakończeniu naboru do grup, skontaktujemy się z Państwem, informując o terminie obowiązkowego spotkania organizacyjnego w celu podpisania umowy z Organizatorem.

  BUY NOW