ZAPISY

zapisy_on

Imię i Nazwisko uczestnika

Imię i Nazwisko rodzica/opiekuna

Adres email

tel. kontaktowy

Adres zamieszkania

Lokalizacja warsztatów

Poziom kursu:

Wiek uczestnika

Treść wiadomości

 

UWAGA! Powyższy zapis jest formą zgłoszenia chęci uczestnictwa w warsztatach z legorobotyki w danej lokalizacji. Pełny zapis następuje po dokonaniu opłaty rezerwacyjnej zgodnie z pkt. 9 c Regulaminu warsztatów z legorobotyki i programowania (patrz zakładka O Nas – Regulamin) zaliczanej w poczet pierwszej opłaty miesięcznej. Po dokonaniu zapisu elektronicznego otrzymają Państwo szczegółową, e-mailową informację zwrotną dotyczącą realizacji warsztatów. Natomiast po zakończeniu naboru do grup, skontaktujemy się z Państwem, informując o terminie obowiązkowego spotkania organizacyjnego w celu podpisania umowy z Organizatorem.